Fotky z ╚eskÚ Republiky

1.2.2009 - Harrachov
(2009 34 fotek, 03/2008 120 fotek)

14.6.2008 - Solvayovy lomy (fotil: J╚)